Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. De bewaartermijn van persoonsgegevens is maximaal drie jaar, met uitzondering van onderstaand genoemde gegevensverwerking.

Doeleinden van de gegevensverwerking

 • a) Verwerken van gegevens voor een jaar extra garantie

  Met uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens voor het verlenen van extra garantie. Uw gegevens worden bewaard zolang de garantieperiode duurt. Hierna zullen ze verwijderd worden.

  Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens: Geslacht, Voornaam, Achternaam, E-mail adres, geregistreerde Silvana product(en), aankoopdatum en registratiedatum.

  Indien u deze heeft ingevuld verwerken wij tevens Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer.

  De gegevens worden verwerkt door de ontwikkelaar van deze website: Hoofdfabriek – Jansweg 52 – 2011 KN Haarlem - Nederland

 • b) Verwerken van gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven

  Wij bieden een nieuwsbrief waarin wij onderhoudstips geven en waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van slaapcomfort en aanverwante zaken.

  Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het versturen van de nieuwsbrief met toestemming als grondslag voor de verwerking.

  Uw gegevens worden bewaard zolang u staat ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Na afmelding zullen uw gegevens verwijderd worden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. De nieuwsbrief wordt ca. eenmaal per kwartaal verstuurd.

  Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens: Geslacht, Voornaam, Achternaam en E-mail adres.

  De gegevens worden verwerkt door de ontwikkelaar van deze website: Hoofdfabriek – Jansweg 52 – 2011 KN Haarlem - Nederland

   

Recht op inzage/recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om in te zien welke gegevens wij van u verwerken. Het verzoek hiertoe kunt u indienen via info@silvana.nl o.v.v. inzage persoonsgegevens.

Recht om vergeten te worden

Wilt u dat uw gegevens vóór het verlopen van de garantietermijn verwijderd worden, dan kunt u dit melden via info@silvana.nl o.v.v. verwijderen persoonsgegevens.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gegevensverstrekking aan derden

Google Google Analytics en TAG Manager zijn diensten van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de (anonieme) bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kunnen wij de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Microsoft We gebruiken Microsoft Clarity om de gebruikerservaring en gebruiksvriendelijkheid van onze website en -portal te meten en te verbeteren. Microsoft Clarity registreert pseudo-anonieme bezoekgegevens. Microsoft Clarity verzamelt geen ingevulde formuliervelden of persoonsgegevens. Aan bezoekers wordt een uniek ID toegekend, zodat Microsoft Clarity terugkerende bezoekers kan herkennen zonder gebruik te maken van persoonlijke gegevens, zoals een IP-adres.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Ducky Dons Nederland B.V. – Tolweg 43 – 3851 SL Ermelo – Nederland
e-mail: info@silvana.nl